Starost i politika: konstruisanje političkog potencijala penzionisanog dela društva od obnavljanja višestranačja u Srbiji

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Rad predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje na koje načine je konstruisan politički potencijal penzionisanog dela društva. U ovom procesu izdvajaju se dva perioda. Prvi otpočinje uvođenjem višestranačja kada politički potencijal penzionera biva uklopljen u delovanje vladajuće Socijalističke partije Srbija (SPS) koji, shodno tome, karakteriše neuspeh političkih partija penzionera da konstruišu penzionersko pitanje kao politički ili, šire, društveni problem. Drugi period karakteriše gubljenje uticaja SPS nakon promena 2000. godine kada dolazi do formiranja Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) 2005. godine kao samostalne političke organizacije. Ova partija, najzad, uspeva da konstruiše politički potencijal penzionisanog dela društva kao resurs, ali to čini zajedno sa koalicionim partnerima, među kojima je preporođeni SPS jedan od najznačajnijih, čime se proces konstruisanja uporno nastavlja. Konstruisani resurs, kako za političko delovanje stranke, tako i za najstarije, tj. penzionere kao potencijalne glasače, jedan je od značajnijih održavalaca starosti kao društvenog problema u "areni" koju deli s drugim društvenim problemima.

Ključne reči: konstruisanje, političke partije, penzioneri, starost, Srbija, višestranački sistem

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (4), pp. 987-1011