ANTROPOLOŠKI PRISTUP MEDIJIMA – KRATAK PREGLED (SA POSEBNIM OSVRTOM NA IGRANI FILM)

Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: U ovom radu nudi se hronološki pregled antropološkog proučavanja medija sa posebnim naglaskom na dugometražni igrani film. Razmatraju se različiti teorijski i medotološki pristupi proučavanja masovnih medija uz osvrt na pitanja i probleme kojima su se antropolozi zainteresovani za medije bavili. Kao relativno "mlada" poddisciplina antropologije, antropologija medija istovremeno kombinuje tekstualni i kontekstualni/ etnografski pristup, nudeći time obuhvatnije uvide u globalnu kulturu današnjice. Cilj ovog rada jeste da utvrdi da li postoji i u čemu se sastoji specifičan antropološki pristup medijima, kao i pokušaj da se označe moguće prednosti i doprinosi antropološkog istraživanja medija u odnosu na druge društvene i humanističke discipline.

Ključne reči: antropologija medija, dugometražni film, tekst, etnografija publike, istorija antropologije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 135-155