Metodološki individualizam nasuprot metodološkom holizmu. Istorijska pozadina, relevantnost i implikacije (nerešive?) rasprave u sporu oko eksplanatorng kapaciteta i naučnog statusa sociokulturne antropologije

Nina Kulenović

Apstrakt: Rad je deo šireg istraživanja statusa objašnjenja u raspravi o naučnom statusu antropologije, čija je jedna od temeljnih pretpostavki ta da postoji snažna korelacija između teorijskih i metodoloških struktura u meri da se one mogu smatrati nerazdvojivim, a da je objašnjenje, odnosno eksplanatorni potencijal, tačka konvergencije koja se može iskoristiti za proveru toga da li je razdvajanje teorijskih i metodoloških struktura uopšte moguće. Da bi se pomenuto stanovište preispitalo, razmotrena je jedna linija rasprave između metodološkog holizma i metodološkog individualizma – jedne od najdugotrajnijih i najsloženijih rasprava u društveno-humanističkim naukama. Osvetljena je istorijska pozadina rasprave i ukazano je na njenu relevantnost i implikacije u sporu oko eksplanatornog kapaciteta i naučnog statusa sociokulturne antropologije

Ključne reči: antropologija, objašnjenje, eksplanatorna moć, naučni status, metodološki individualizam, metodološki holizam, razumevanje, relativizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (2), pp. 309-333