Interesovanja studenata za sadržaje strane kulture

Katarina Krželj

Apstrakt: U članku se prikazuju rezultati istraživanja interesovanja studenata nefiloloških fakulteta (univerziteta u Srbiji) za sadržaje strane kulture, kao i značaj koji studenti pridaju upoznavanju ciljne kulture u nastavi stranih jezika na nefilološkim fakultetima. Cilj savremene nastave stranih jezika na nefilološkim fakultetima, pored razvijanja komunikativne kompetencije u struci, jeste i razvijanje plurikulturalnosti. Kako bi se proverila mogućnost ostvarenja tog cilja, neophodno je izvršiti analizu legislativnog okvira u kojem se odvija nastava stranih jezika struke, analizu nastavnih ciljeva i mogućnost senzibilizacije za interkulturne aspekte. Analizi potreba i interesovanja za sadržaje ciljne kulture mora prethoditi analiza specifičnosti interkulturnog učenja i interkulturne kompetencije. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je utvrditi korelaciju između elemenata kulture zastupljenih u postojećem nastavnom materijalu i interesovanja i potreba ciljne grupe kojoj su namenjeni. Dobijeni podaci poslužiće kao osnov za definisanje smernica za selekciju sadržaja ciljne kulture, koje će sa jedne strane biti utemeljene u metodičko-didaktičkim principima interkulturno usmerene nastave stranih jezika, a sa druge strane će reflektovati realne potrebe i interesovanja studenata jednog broja nefiloloških fakulteta.

Ključne reči: kultura, interkulturno učenje, interkulturna kompetencija, nastava stranog jezika struke

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (2), pp. 465-481