„Globalno” vs. „lokalno”: dva čitanja teorijsko-metodoloških pozicija Branka Gavele

Vladimir V. Mihajlović

Apstrakt: U tekstu se nude dva moguća čitanja rasprave Branka Gavele koja se bavi metodološkim problemima protoistorijske arheologije. Upotrebom dve različite perspektive, od kojih se jedna zasniva na korišćenju opšte podele razvoja arheološke misli, a druga na uzimanju u obzir specifičnog lokalnog konteksta arheologije, dobijaju se i različita shvatanja Gavelinih metodoloških zaključaka. Skretanjem pažnje na nedovoljnost sagledavanja autorovih stavova samo pomoću uopštavajuće sheme o trostepenom razvoju arheološke misli, u tekstu se podvlači neophodnost stavljanja stručnih tekstova u lokalni kontekst discipline. Umesto razumevanja Gavelinih metodoloških zapažanja kao „vesnika” teorijskih promena u arheologiji, ovakvim postupkom se dobija potpuno drugačija slika uloge njegovog teksta, koja je u potpunosti zavisila od specifične situacije u kojoj se arheologija u Srbiji nalazila po okončanju Drugog svetskog rata.

Ključne reči: protoistorijska arheologija, Branko Gavela, smena paradigme, lokalni kontekst discipline, Miloje M. Vasić, kulturno-istorijska arheologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (3), pp. 647-668