ТЕКСТИЛНА РАДИНОСТ У ОКОЛИНИ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ

Marina Cvetković

Apstrakt: У раду се представљају специфична обележја традиционалне производње текстила у сеоским насељима на територији општине Бела Паланка, која су забележена у теренским истраживањима у периоду 2009–2011. године. Комплексан процес текстилне радиности који подразумева знања, вештине, умеће, сагледава се кроз технологију текстилних сировина и ткачку радиност. Посебан акценат је стављен на архаичне елементе доминантне традиционалне сточарске културе, као и на постепену трансформацију свих фаза текстилне радиности, која започиње коришћењем занатских услуга, а завршава се развојем текстилне индустрије. Основни извори су усмени, материјални (музејски предмети и доступни сачувани предмети у сеоским домаћинствима), и писани.

Ključne reči: текстилне сировине, предење, ткачка радиност, трансформација, текстилни занати, индустријализација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 173-206