Мина Дармановић, Мирјана М. Менковић. Етнографско наслеђе Косова и Метохије – Одевање и Текстил из збирки Музеја у Приштини и Етнографског музеја у Београду

Jasna Bjeladinović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 303-305