Dens kao sinkreticki žanr popularne kulture u Srbiji 1990-ih godina na primeru muzicko-plesnih grupa Dogani fantastiko, Funky G i Dr Iggy

Aleksandra Jovanović

Apstrakt: Popularna muzika u poslednjoj deceniji XX veka u Srbiji je bila prožeta strujanjima tri muzicka žanra: novokomponovane muzike, turbofolka i densa. Uprkos cestim osporavanjima dens muzike po pitanju kvaliteta, originalnosti i (ne)povezanosti sa politickim režimom, fenomen reinterpretiranja ove muzike, kao i ponovno organizovanje tematskih žurki u beogradskim klubovima pod nazivom “90-te” ili “Dizel”, ukazuje na popularnost dens izvodaca i njihovih pesama. U ovom radu smo želeli da otkrijemo, predstavimo i protumacimo osnovne karakteristike densa kao složenog i kompleksnog žanra popularne kulture u Srbiji 1990-ih godina, u kome su, u neraskidivom sinkretickom jedinstvu, spojeni muzika, ples i vizuelne odlike spotova, koji su podrazumevali i spoj (sinkretizam) više elemenata: „glume“, mimike, kostimografije, scenografije, snimateljskih i montažnih postupaka. Kao reprezente žanra densa, odredili smo tri grupe koje su bile medu najpopularnijim u periodu 1990-ih u Srbiji. To su muzicko-plesne grupe Dogani fantastiko, Funky G i Dr Iggy.

Ključne reči: dens muzika, sinkretizam, postmodernizam, jurodens, rep muzika, hip hop, ulicni ples, omladinska potkultura dizelaša

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 12 (23), pp. 79-91