A Coffin Dispersed: Case-study of 21st Dynasty Coffin Fragments (Timişoara 1142-1146, Budapest 51.325)

Branislav Anđelković Emily Teeter

Apstrakt: Razasuti kovčeg: slučaj fragmenata kovčega 21. dinastije (Temišvar 1142-1146, Budimpešta 51.325) Proučavanja ikonografije i hijeroglifskih tekstova na fragmentima (inv. br. 1142-1146) drvenog kovčega iz 21. dinastije, koji se čuvaju u Muzeju Banata u Temišvaru (Rumunija), pokazuju prisustvo vinjeta i natpisa neuobičajenih za kovčege tog vremena (početak tzv. Trećeg međuperioda, oko 1039. godine p. n. e.). Primetan je, na obrađenim fragmentima, izostanak prikaza pokojnika, a i tekstovi, koji se na odgovarajućim mestima na drugim kovčezima inače završavaju imenom pokojnog vlasnika, napisani su tako da ne ostavljaju prostor za dopisivanje imena preminulog. Nedostatak imena, izvesna odstupanja u hijeroglifskom tekstu, neobična ikonografija i izostanak završnog sloja laka možda ukazuju na slabo materijalno stanje pokojnika. Kovčeg tipološki pripada retkoj grupi kovčega sa belom osnovom, koja čini tek oko 5% kovčega 21. dinastije. Fragment kovčega 51.325 koji se čuva u Muzeju primenjenih umetnosti u Budimpešti može se odgovarajuće spojiti sa jednim od fragmenata iz Temišvara, te se svakako radi o delovima istog kovčega. Fragmente u muzeju u Temišvaru poklonio je Maks Herc 1908, a fragment u muzeju u Budimpešti poklonio je Bonifacije Plac 1906. godine. Svi fragmenti kupljeni su u Egiptu. Činjenica da je originalni kovčeg isečen, krajem 1800-ih ili početkom 1900-ih godina (dužina najvećeg fragmenta iz muzeja u Temišvaru je precizno jedan metar), i da su se njegovi delovi našli u ponudi trgovaca starinama, svedoči o praksi rastavljanja i/ili sečenja izvornih staroegipatskih predmeta radi lakše prodaje i transporta, uobičajenoj na tadašnjem tržištu egipatskih antikviteta.

Ključne reči: Egipat, 21. dinastija, antropoidni kovčeg, vinjete, fetiš Abidosa, Oziris, Izida, Neftis, Tot

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (1), pp. 209-221