Удружење српско-грчког пријатељства "Кантакузина" из Смедерева: програм, идеје и стратегије

Gordana Blagojević

Apstrakt: У овом истраживању се испитује институционализовано удруживање по националној припадности, на примеру Удружења српско-грчког пријатељства „Кантакузина“ из Смедерева. Посматра се феномен промовисања културе и традиције националне мањине (у овом случају, грчке) од стране припадника већинског народа (у овом случају, српског). Један од маркера који доприноси већој видљивости овог удружења је његово културно-уметничко друштво. Репертоар КУД-а садржи српске народне игре и сиртаки – стилизовану грчку игру новијег датума, изражавајући потребе и схватања својих чланова.

Ključne reči: Удружење српско-грчког пријатељства, грчка национална мањина, Србија, Смедерево, етничко (под)сећање, народне игре

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 13 (24), pp. 13-23