Kulturna udruženja Rumuna u Vojvodini

Mirča Maran Aleksandra Đurić Milovanović

Apstrakt: Pripadnici rumunske nacionalne manjine u današnjoj Vojvodini imali su raznovrsnu kulturnu aktivnost, koja se odvijala preko različitih udruženja koja su počeli da osnivaju u drugoj polovini 19. veka. Ovaj rad posvećen je predstavljanju istorijskog pregleda osnivanja i razvoja kulturnih udruženja Rumuna u Vojvodini, od druge polovine 19. veka do danas. Kulturna udruženja imala su važnu ulogu u institucionalizovanju i razvoju rumunske nacionalne manjine nakon Prvog svetskog rata. Najdinamičniji razvoj rumunskih kulturnih udruženja vezuje se za međuratni period, kada su udruženja organizovala brojne manifestacije, pre svega pozorišne amaterske predstave, kao i nastupe duvačkih orkestara i folklornih društava. Period od 1945. do 1952. naziva se periodom „Agitprop“ kulture kada nastupa veliki zaokret u sadržajnim, ideološkim, ali i u organizacionim pitanjima razvoja kulturnog amaterizma Rumuna u Vojvodini. Masovnost kulturno-amaterskog rada dolazi do izražaja i u sledećim decenijama, kada se nastavlja institucionalizacija kulturnih aktivnosti Rumuna, kroz osnivanje udruženja i organizacija zaduženih za pojedine oblasti kulturnog stvaralaštva, kao što su Društvo za rumunski jezik, Rumunsko društvo za etnografiju i folklor itd.

Ključne reči: rumunska nacionalna manjina u Vojvodini, kulturna udruženja, etnički identitet, Banat

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 13 (24), pp. 69-84