Alfred Kreber i koncept superorganskog

Marko Škorić

Apstrakt: Alfred Kreber je bio student Franca Boasa i zato je Boasov uticaj vidlјiv u nekim aspektima Kreberovog odnosa prema biologiji. Ipak, u teorijskom smislu, najveći Kreberov doprinos predstavlјa preformulacija Spenserovog superorganskog preko kojeg je analiziran pojam kulture. U radu se analizira Kreberova verzija superorganskog, kritike koje su mu povodom toga upućene, ali i kasnija (navodna) promena teorijske pozicije. Takođe, u Kreberovom antropološkom sistemu bitne su klasifikacija nauka i konfiguracije, koje su u tesnoj vezi sa ranijim artikulacijama superorganskog. Na kraju se ukazuje na štetne posledice ovakvog shvatanja po samu antropologiju kada se radi o njenoj povezanosti sa biologijom i evolucijom.

Ključne reči: Alfred Kreber, superorgansko, kultura, konfiguracije, relativizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (1), pp. 85-111