POKRETNE SLIKE UŽASA: DRUŠTVENI ASPEKTI JUGOSLOVENSKOG HOROR ŽANRA (1973–1990)

Sanja Lazarević Radak

Apstrakt: Izdvajajući deset jugoslovenskih filmova koji koriste efekte horora, ukazujem na mogućnosti njihove klasifikacije oslanjanjem na žanrove sa kojima se prepliću Krećući se od tematizacije demonske seksualnosti žene, koketirajući sa filmom apokalipse, socijalne drame, ontološke drame, slešer filma i velikog narativa o „geopolitičkoj sudbini“ovi filmovi ispisuju auto-reprezentativni narativ čije čitanje otkriva samo-kritiku, preipsitivanje istorijskih narativa i vrednosti koje vladaju društvom. Čitanje socijalnog podteksta jugoslovenskog horora zasniva se na kombinovanju antropoloških pristupa i psihoanalize filmskog narativa.

Ključne reči: jugoslovenski horror, filmski diskurs, antropološki aspekt, psihološki aspekt vrednosni sistem.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (3), pp. 47-68