ГЕНЕАЛОГИЈА ‘НАРОДНОГ ХЕРОЈА’, ОДРЕЂИВАЊЕ ОКВИРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ХЕРОЈСКОГ ЛИКА УНУТАР КАТЕГОРИЈА ‘ЗВАЊА’ И ‘ОРДЕНА’ КАО КОДА ВРЕМЕНА

Ivana Lučić-Todosić

Apstrakt: Дискурси о народним херојима испуњавали су у југословенском друштву функцију представљања најистакнутијих и најхрабријих личности који су оличавали борбу југословенских народа против фашизма. Издвојени из борачке партизанске масе и партијског активног кадра, који се супроставио окупатору за време Другог светског рата, за генерације које су их следиле представљали су ултимативне борце за слободу, и идеје једнакости и братства и јединства. Изабрани и обележени, постали су важан део култа партизанског ратовања и обележје социјалистичке Југославије. У разореној земљи, оставили су бројне трагове, у сећањима на хероје, наративима, споменицима и херојској социјалистичкој ономастици институција и топонима (географији хероја). Да би се народни хероји сместили у тип и постали херој-знак морали су прво бити одређени, унутар постављене норме. Нормирање народних хероја одвија се у времену и кроз постављање услова за избор појединачног херојског субјекта. Услове за избор народних хероја одредила је комунистичка партија, али и околности у којима су сенашли, настојећи да сваком тренутку пружи адекватан оквир у односу на захтеве које су друштво и време постављали пред будуће народне хероје.

Ključne reči: лик народног хероја, херојска биографија, фигуре сећања, звање народни херој, орден народног хероја

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (3), pp. 139-155