Jugoslovenski „crni talas“ i kritički diskurs: preispitivanje prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize

Sanja Lazarević Radak

Apstrakt: Preispitujući predstave društvene stvarnosti o kojima tzv. „crni talas“ govori jezikom slike izdvajam njegove najznačajnije teme: revizija posleratnog stanja; simptomi alijenacije u jugoslovenskom društvu; tematizacija slobodne ljubavi; problem alteracije i marginalizacije. Koristeći jezik slike, one ukazuju na osetljive tačke jugoslovenskog društva, preispituju koncepte na kojima je društvo zasnovano; poigravaju se s istorijskim narativima iznova ih čitajući, te tako ukazuju na prikrivenu krizu i anticipiraju složene ekonomske i političke probleme.

Ključne reči: jugoslovenski film, crni talas, kritika, realni socijalizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (2), pp. 497–518