Нематеријално културно наслеђе у Србији Праксе, знања и иницијативе

Miroslava Lukić-Krstanović Dragana Radojičić

Apstrakt: Елементи нематеријалног културног наслеђа представљају се као динамични процеси, живе праксе, успостављајући својеврсне културне политике на локалном, регионалном и глобалном нивоу. У Србији се нематеријално културно наслеђе пројектује као стратегија државне политике, акумулирана научна знања, мреже разноврсних интеракција и перцепцијe његових носилаца. Имплементација нематеријалног културног наслеђа према Конвенцији Унескa покреће многа питања и иницијативе, о чему ће бити речи у овом раду.

Ključne reči: нематеријално културно наслеђе, Србија, Унеско, Конвенција, праксе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2015, no. 79 (79), pp. 165-278