ДИСКУРС О ЈЕЗИЧКИМ ПРАКСАМА БАНАТСКИХ НЕМАЦА: Савремена теренска истраживања

Aleksandar Krel Marija Mandić

Apstrakt: У раду се даје кратак преглед језичке ситуације и језичких политика држава које су се смењивале на простору Баната и утицале не формирање језич- ке идеологије банатских Немаца, од Хабсбуршке и Аустро-Угарске монархије, до Краљевине Југославије и социјалистичке Југославије. Анализа је заснована на дис- курсу банатских Немаца, забележеном у савременим теренским истраживањима.

Ključne reči: Банат, Немци, теренска истраживања, дискурс, језичка идеологија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2016, no. 16 (1), pp. 33-52