Gofmanove predramaturške publikacije i njihov intelektualni kontekst: 1949-1953

Marko Škorić

Apstrakt: S obzirom na status Gofmana u društvenim naukama, o njemu je puno pisano, ali njegove rane i (naročito) neobjavljene publikacije nisu šire poznate, iako sadrže nekoliko originalnih ideja koje nikad nisu korišćene kasnije u karijeri i neke koje su razrađivane u poznatijim publikacijama. U radu se analizira intelektualni kontekst, uticaji i faze Gofmanove sociologije, ali naročito predramaturška faza – neobjavljena master teza, dva rana rada, jedan neobjavljeni izveštaj i neobjavljena doktorska disertacija. U kontekstu njegove kasnije misli doktorska teza je posebno zanimljiva jer sadrži prvo pominjanje poretka interakcije. Na kraju rada se vidi kako je Gofman krenuo u dramaturšku fazu.

Ključne reči: rani Gofman ; predramaturška faza ; sopstvo ; poredak interakcije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (1), pp. 85-112