ОМАЈА И ДРУГЕ АВЕТИ Утицај усмених предања на жанр књижевне фантастике, аутора великоплањанске општине

Mladen Milosavljević

Apstrakt: редмет овог рада јесте утицај мемората, усмених, народних и демонолошких предања, на жанровско књижевно стваралаштво аутора из Велике Плане и околине. Под жанровским, овде ће бити подразумевана искључиво дела која се могу сврстати у област књижевне фантастике, без обзира на постојеће поджанрове. Такође, део рада биће посвећен и представљању неких од најважнијих етапа у настанку и развоју књижевне фантастике у Србији, уз обавезан преглед релевантних дефиниција, појмова и термина, а са циљем што адекватнијег и прецизнијег представљања њиховог утицаја на креирање домаће жанровске књижевне сцене. Циљ рада јесте представљање књижевног стваралаштва аутора великоплањанске општине, инспирисаног локалним народним предањима, и његово потенцијално позиционирање у евентуално ширим просторно-жанровским оквирима.

Ključne reči: књижевна фантастика, меморате, демонолошка предања, фолклорна фантастика, нематеријална културна баштина, жанровска књижевност.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2016, no. 2016 (2), pp. 43-60