Predstave o profesiji etnolog/antropolog u filmu Ringeraja

Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: Domaći film „Ringeraja“ (2002) predstavlja građu na osnovu koje se analiziraju kulturne predstave i preovlađujući stereotipi o etnologiji i antropologiji u lokalnoj sredini. Pored analize predstavljanja etnologije kao profesije i konteksta unutar kojeg se etnologija pojavljuje, u radu se razmatra i zamišljanje lika fiktivnog naučnika etnologa/antropologa u popularnoj imaginaciji. Uočavaju se sličnosti i razlike između domaćih predstava o etnologiji/etnolozima i predstava o antropologiji/antropolozima u globalnoj popularnoj kulturi. Poređenjem imaginarnog etnologa/antropologa i načina rada stvarnih etnologa/antropologa u radu se raspravlja o javnom imidžu discipline nakon dvehiljaditih godina.

Ključne reči: etnolog/antropolog; lik fiktivnog naučnika; antropologizacija etnologije; teren; popularna kultura

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2017, no. 12 (4), pp. 1119–1137