Рад на улици: друштвена димензија живота мобилних занатлија с факултетском дипломом (Улица Дионисија Арео-пагита и Улица Апостола Павла, у Атини)

Nadia Macha-Bizoumi

Apstrakt: Последњих година, грчка економска криза је створила нов феномен: растући број незапослених с факултетском дипло- мом који се окрећу прављењу и продаји ручно израђених пре- дмета (на пример, накита) на улици. Овај чланак се фокусира на њихово присуство на прометној пешачкој стази Дионисија Ареопагита (Улица Дионисија Аеропагита) и њихова продајна места у непосредној близини Новог музеја Акропоља, на- стојећи да осветли све аспекте тог феномена, проучавањем и анализом проблема у вези с новим друштвеним профилом уличних занатлија, њиховим присуством у тој области, радним условима, односима које развијају с купцима и финансијском добити проистеклом из њиховог рада. Овај чланак представља први покушај интерпретативног разумевања тог феномена, заснован на личном искуству троје факултетски образованих младих људи, који су, пошто су отпуштени с посла, иако још у раном животном добу, изабрали да се прилагоде, коришћењем и развијањем вештина у вези с ручном израдом накита. Посебно ћу настојати да покажем да је такав избор многих младих за- натлија који нуде своју робу, дуж пешачке Улице апостола Павла, покушај креативног изражавања, колико и последица економске кризе.

Ključne reči: економска криза, незапослени с факулте- тском дипломом, пешачка стаза Дионисија Ареопагита, занатлије, ручно израђени предмети, креативно изражавање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2017, no. 17 (28), pp. 43-57