STAROST KAO RESURS NA PRIMERU SOCIJALNOG RADA

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: ad ima za cilj da osvetli naučno delovanje i praksu socijalnog rada, u globalnim i lokalnim okvirima, u onim aspektima koji su vodili naučnom i delatnom usmerenju ove discipline ka starom čoveku. Ovakva orijentacija sa jedne strane može se razumeti kao deo ukupnog procesa konstruisanja starosti kao društvenog problema, dok sa druge strane upućuje na strategiju delovanja konkretne profesionalne grupe s ciljem prevazilaženja početne marginalizovane pozicije usled čega je preispitan potencijal starosti kao resursa.

Ključne reči: starost, socijalni rad, resurs, društveni problem

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (1), pp. 59-71