Катулова Песма 51 и Сапфин Фрагмент 31: дијалог или расправа?

Jovana Radenković Gordan Maričić

Apstrakt: Рад преиспитује добро познат, али никада до краја растумачен однос Катулове Песме 51. и Сапфиног Фрагмента 31, са циљем да још једном истакне поклапања и мимоилажења два текста, као и њихову међусобну условљеност и повезаност. Компаративном анализом текста рад ће испитати оне аспекте интертекстуалности који су своју функционалност и значај распарчали у мноштвo скривених подслојева, те их тако лишили стега стриктних и искључивих тумачења. Намера је да се открије нови текстолошки простор на којем би се Катул и Сапфа још једном срели и отпочели дијалог. Исто тако, трагамо за текстолошким простором, на коме би тај, још давно започети, дијалог песник и песникиња разрешили и окончали.

Ključne reči: Катул, Сапфа, Песма 51, фрагмент 31, дијалог, интертекстуалност

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (2), pp. 529–538