PRVI SVETSKI RAT U NARATIVIMA SRPSKIH DŽEZ MUZIČARA ŠKOLOVANIH U AUSTRIJI: RATNA ODŠTETA KAO IMPROVIZACIJA

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: U središtu antropološke analize nalaze se narativi srpskih džez muzičara koji su formalno obrazovanje u džezu sticali u austrijskom gradu Gracu u proteklih pet decenija. Ovi narativi, u najkraćem, sa jedne strane sadrže podatak o besplatnom studiranju, dok sa druge nude značajne varijacije kada su u pitanju obrazloženja date okolnosti. Kao centralni motiv tako se javlja ratna odšteta za stradanja i razaranja tokom Prvog svetskog rata koju je prema novoformiranoj Kraljevini SHS podmirivala Austrija. Ovaj motiv izdvojen je kao centralni iz više razloga. Među njima izdvajaju se oni koji se odnose na vremensku upornost narativa, ali i na rasprostranjenost budući da daleko nadilazi profesionalnu grupu koja ga distribuira.

Ključne reči: džez, Prvi svetski rat, ratne reparacije, obrazovanje, profesionalizacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2018, no. 18 (3), pp. 101-122