URBANI MITOVI MSM SCENE U BEOGRADU

Elena Maksimović

Apstrakt: Kroz analizu različitih narativa koje krže među pripadnicima MSM – muške gej populacije rad pokušava da pokaže na koji način jedna skrivena populacija gradi i utvrđuje svoje supklturne norme u odnosu na šire društvo, ali i samu „scenu” kao prostorno vremenski (pojavni) oblik ove populacije. Ovi narativi imaju funkciju definisanja scene i normi u njenoj osnovi koje postoje da bi se ostvarila osnovna identiteska i pragmatična svrha populacije scene – pronalaženje seksualnih partnera. Različiti narativi koji kruže u MSM popualciji na taj način grade i ponovno potvrđuju odnos između društva, MSM populacije u okviru koje se ostvaruju homoseksualni odnosi, scene kao njenog pojavnog oblika i pojedinca koji iz bilo kog razloga upražnjava te odnose.

Ključne reči: MSM, scena, urbani mit, narativ, društvo, norma, gej, populacija, supkulutura, obrasci ponašanja

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2019, no. 19 (2), pp. 77-94