Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera

Marina Mandić

Apstrakt: Narativi o epidemijama infektivnih oboljenja, kako imaginarnih tako i onih koja su poznata ljudskim društvima postaju sve češća tema popularne kulture, a posebno filmske industrije. Kao jedna od stalno prisutnih pretnji tokom istorije čovečanstva, infektivna oboljenja su odigrala značajnu ulogu u oblikovanju i promeni društvenih zajednica i kao takva ostavila dubok kulturološki trag na društvene grupe i njihove savremene mitove. Variola, odnosno velike boginje ubrajaju se među najinfektivnija oboljenja sa kojima se čovečanstvo susrelo tokom svoje istorije, a bolest se javljala i na domaćim prostorima tokom različitih istorijskih perioda. Rad se bavi analizom načina na koje filmska industrija koncipira epidemije infektivnih oboljenja, prvenstveno na primeru filma Variola Vera smeštenog u jugoslovenski kulturni i društveni kontekst, kao i odnosima dramskog i stvarnog u reprezentaciji ove bolesti i njenih društvenih aspekata.

Ključne reči: film Variola Vera, velike boginje, epidemija, infektivne bolesti, Jugoslavija, društveni kontekst

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (2), pp. 487-505