Domorodačka znanja i praksa u upravljanju anemijom srpastih ćelija kod Joruba u državi Osun u Nigeriji

Musediq Olufemi Lawal

Apstrakt: Ova studija predstavlja etnološku i antropološku procenu domorodačkog pristupa u lečenju anemije srpastih ćelija među Jorubama u jugozapadnoj Nigeriji. U istraživanju su odabrani kvalitativni metodi za dobijanje primarnih podataka od ispitanika (usmeni intervju, pronalaženje ključnih informanata). Pri odabiru postavki istraživanja ispitivane populacije, korišćeni su nasumični i namenski uzorci, kao i uzorak po preporuci, dobijen po principu grudve snega. Putem gore navedenih tipova uzoraka, ukupno je ispitano četrdeset četiri ispitanika. Istraživačka populacija je uključivala travare, hrišćanske i islamske sveštenike, ujedno i primarne staratelje nad ljudima koji žive s anemijom srpastih ćelija. Prikupljeni podaci analizirani su korišćenjem etnografskih izvora i softvera otvorenog koda. Analiza je počela transkripcijom, zatim proverom i uređivanjem sakupljenih informacija. Neki važni citati ispitanika su bili doslovno navedeni tokom IDI i KII sesija, radi daljeg objašnjenja pitanja koja su u fokusu. Nalazi istraživanja otkrili su da shvatanje i upravljanje anemijom srpastih ćelija jesu pod velikim uticajem međuljudskih odnosa. Biljne terapije, verski zasnovana nega, proricanje i kućni lekovi, bili su bolje prihvaćeni u seoskim oblastima. Nalazi dalje pokazuju poznavanje i umeće Afrikanaca pri korišćenju etnomedicinskih i duhovnih isceljenja u prevazilaženju naizgled beskrajnih kriza i mučnih bolova u ovom poremećaju. Ipak, izbor terapija zavisi od mogućih opcija. Prema prilici metodi lečenja kombinuju domaće napravljene lekove sa bolničkom negom. Ipak, među onima koji koriste više od jednog izvora lečenja tradicionalne metode i na veri zasnovano lečenje imali su prednost. Kontinuirana upotreba i uočena efikasnost tih načina pokazali su da ljudi imaju potrebno znanje o anemiji srpastih ćelija, kao i potrebu da se ubuduće više uvaži domorodačko znanje o metodama lečenja ove bolesti.

Ključne reči: etnomedicina, anemija srpastih ćelija, abiku, trave

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (2), pp. 531-556