Papski nalozi za istragu u vezi sa bračnom dispenzacijom kao istorijskoantropološki izvori

Ivan Birta Saša Nedeljković

Apstrakt: Papska pisma lokalnim biskupima u vezi sa bračnom dispenzacijom do sada nisu bila korišćena kao istoriografski i antropološki izvori. U ovom radu učinjen je pokušaj da se proveri njihova upotrebljivost u tom smislu. Dva pisma iz katoličkog fonda Arhiva Birta su izdvojena i komparativnom analizom se nastojalo da se utvrdi u kojoj meri su ona korisna za proveru istorijskih podataka oko kojih postoje nedoumice, a u kojoj meri ona mogu da ponude nove, do sada nepoznate i važne informacije. Pri tome je, naravno, vođeno računa o svim ograničenjima takve građe i o njenoj adekvatnoj kontekstualizaciji. Reč je o pismima kojima papa nalaže lokalnim biskupima da provere navode u molbi napuljskih plemića koji žele da stupe u brak iako su bliski srodnici. Budući da su drugi originalni dokumenti o proučavanoj temi trenutno nedostupni, a da građa nije sređena, objedinjena i objavljena u štampanoj formi, dometi papskih pisama, kao izvora, proveravani su upoređivanjem sa javno dostupnim digitalizovanim bazama podataka i internet prezentacijama i enciklopedijama.

Ključne reči: papska pisma, bračna dispenzacija, Napulj, XVIII vek, porodica Pinjateli, feud San Demetrio, porodica Spineli

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (2), pp. 647-670