Uvod u proučavanje Arheološkog društva Jugoslavije (1949–1991)

Črtomir Lorber

Apstrakt: Članak je uvodna studija u sistematsko proučavanje uloge i rada Arheološkog društva Jugoslavije koje je u raznim organizacijskim oblicima postojalo u periodu između 1949. i 1991. godine i predstavljalo glavnu a dve decenije i jedino naučno i stručno udruženje profesionalnih arheologa u nekadašnjoj Jugoslaviji. Članak sadrži kratak istorijski uvod u razvoj naučnih stručnih društava, hronološki pregled delovanja društva, njegove programe rada, najznačajnije kongrese i druge stručne rezultate, među kojima istupa publikovanje naučne literature, i značaj Arheološkog društva Jugoslavije za razvoj arheologije u Jugoslaviji i pojedinim republikama posle Drugog svetskog rata. U završnom delu članka razrađen je predlog istraživanja istorije društva, i preliminarna sistematizacija relevantnih istorijskih i arhivskih izvora.

Ključne reči: arheološko društvo, naučno društvo, Jugoslavija, arheologija, Koordinacijski odbor jugoslavenskih arheologa, Arheološko društvo Jugoslavije, Savez arheoloških društava Jugoslavije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (3), pp. 909-936