Autoritet i kako ga steći: Pausanija, Opis Helade i arheološka iskopavanja u Olimpiji

Vladimir V. Mihajlović

Apstrakt: Teren i tekst, naročito na polju klasične arheologije, uvek su u dijalektičkom odnosu: terenska praksa i tekstovi (kako oni koji prethode, tako i oni koji proističu iz iskopavanja) se međusobno prožimaju, potvrđuju i preoblikuju. Stoga, osim ključnih ličnosti ili institucija i tekstovi mogu imati autoritet koji se vremenom stiče, potvrđuje ili pak gubi. Pausanijin Opis Helade jedno je od dela koje je upisano u disciplinarne temelje klasične arheologije. Ovo delo uticalo je na pravce istaživanja na polju klasične arheologije Grčke, njihov obim i metodologiju, kao i konačnu interpretaciju. O uzajamnom prožimanju arheologije i Pausanijinog Opisa Helade najbolje govore iskopavanja u Olimpiji, koja su u ovome radu uzeta kao studija slučaja. S jedne strane, iz višegodišnjih temeljnih istraživanja, kojima je prethodila višedecenijska diplomatska borba za dozvolu za iskopavanja, proisteklo je bolje razumevanje Pausanijinog dela, dok je s druge, preoblikovana ne samo terenska praksa, nego i epistemološke osnove klasične arheologije. Cilj ovoga rada jeste da još jednom podseti na neodvojivost praktičnog i interpretativnog, odnosno na neodvojivost terenskog i kabinetskog rada u arheologiji.

Ključne reči: tekst, arheološki teren, autoritet, Pausanija, Opis Helade, klasična arheologija Grčke, istorija discipline

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 14 (3), pp. 937-953