Маска и лице

Bojan Jovanović

Apstrakt: Сагледана као знак којим се изражајне могућности лица своде на један израз, маска је одувек била средство човековог привременог подругојачења. Позајмљујући идентитет другог, он је јасно показивао да се разликује од себе, а да се потенцијал те разлике може исказати како у позитивном тако и у негативном смислу. Ту антрополошку неједначину сваки појединац настоји да реши тако што преузимајући различите улоге преиспитује и развија своје могућности да би дошао до себе и свог идентитета. Међутим, свесно или несвесно поистовећивање с маском и њено присилно задржавање претвара је од средства у остварени циљ који тако и постаје својеврсна препрека адекватној комуникацији с другима и изражавању својих социјалних, дух овних и животних могућности. Ова сазнања су утолико драгоценија што њихово шире значење препознајемо и у колективном понашању.

Ključne reči: маска, лице, онострано, позајмљени идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2005, no. 69 (69), pp. 11-17