Митска бића источне Србије

Sofija Kostić

Apstrakt: Митска бића источне Србије обухватају најархаичнији прежитак у народним веровањима те области. Хришћанство, али ни проходи најразличитијих народа, нису успели да промене народна знања и веровања која живе у генетском наслеђу народа који насељавају најлепше пределе Балкана – где се преплићу планине с тајанственим пећинама, магловитим кањонима, вировитим водама Дунава, златоносним Пеком, лековитим Тимоком и његовим сребрним пешчаним плажама, са шумама чији говор југоисточног ветра разуме и тумачи само народ тог краја – нису могли у тим условима да униште или измене веровања које су људи сачували у својим имагинацијама до данашњих дана.

Ključne reči: митологија, митска бића, класификација, особености

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2005, no. 69 (69), pp. 19-24