ПЕЛЕН ИЗМЕЂУ МИТА И СТВАРНОСТИ

Sofija Kostić

Apstrakt: Пелен је једна од оних биљака које захваљујући својим својствима уживају изузетно поштовање у народу, али и у савременој па чак и најмодернијој фармацији која се бави истраживањима нових варијаната изузетних својстава ове бињке, као и других сличних њој. Распрострањена је широм света. Поседује лековита, али и заштитна својства у традиционалној медицини. Користи се у бајању и врачању, а као једна од цењених трава има богату и занимљиву митолошку причу о свом настанку, имену и својствима.

Ključne reči: пелен, лек, мит, магија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2005, no. 69 (69), pp. 25-30