Билингвизам и српско-немачка билингвална заједница Срба у Инголшату

Julijana M. Vuletić

Apstrakt: У предметном прилогу биће представљена билингвална језичка си- туација у етнолингвистичкој заједници Срба у Инголштату, забележена у периоду од 2010. до 2013. године. У раду се такође разматрају појаве билингвизма и диг- лосије у контексту контактне лингвистике, њихова класификација као и појавни облици билингвизма у истраживаном корпусу са пратећим феноменима језичког контакта.

Ključne reči: контактна лингвистика, билингвизам, диглосија, језички контакт

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2019, no. 4 (4), pp. 1311-1335