Ka novom humanizmu: Dan, Mariana. 2019. Elijade – Obrasci mita i stvarnosti danas. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 339 strana.

Milan Vukomanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2020, no. 15 (1), pp. 349-352