ПРОМЕНЕ У ДЕМОГРАФСКОЈ СТРУКТУРИ ЗАВОЈА, ВЕЛИКЕ И МАЛЕ ЛУКАЊЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ПОТАПАЊА СЕЛА

Sofija Kostić

Apstrakt: Геолошке промене терена пиротског подручја Завоја настале 1963. године обрушавањем земље које је било последица климатских промена, довеле су и до промене стања речних токова. То је проузроковало и новонастала дејства воде на стабилност терена на којем су се налазила станишта. Исто тако, веома плодне површине баштенског типа, затим оранице, али и квалитетни пашњаци били су заувек упропашћени. То је довело до стварања нове демографске ситуације. Села су исељена, а котлина потопљена и претворена у акумулационо језеро. Бивши житељи овог краја су се раселили и променили начин живота и занимања.

Ključne reči: климатске промене, рељефне промене, расељавање, културне промене

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2007, no. 71 (71), pp. 113-118