СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ОД ИЗЛОЖБЕ ГРОЖЂА ДО ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Gordana Miletić

Apstrakt: Привредно-туристичка манифестација Смедеревска јесен, ако се позовемо на континуитет трајања, који је од прве манифестације организоване крајем 19. века до наших дана прекидан већим или мањим паузама, спада међу најстарије привредно-туристичке манифестације на простору Србије. Прва изложба грожђа организована је као привредна манифестација. Током времена, посебно, након Другог светског рата у новонасталим политичким, друштвеним, економским и културним условима она се још једном организује по први пут и добија нове садржаје, међу којима, временом почињу да доминирају они забавног карактера. Након 15 година паузе, 1988. године, организатори Смедеревске јесени успостављају континуитет са првом, која је, по њима, одржана 1888. године. Окосницу свих „Јесени“ чини изложба грожђа, вина и воћа која је само повод организаторима за друге садржаје уклопљене у друштвену и политичку климу и важеће културне обрасце. Рад представља покушај да се прикаже историјат манифестације и како су политички, друштвено-економски, културни моменти у распону од сто година утицали на њу, као и покушај да се установи да ли у појединим периодима има елемената измишљања (изумљавања) традиције. Рад је заснован на новинским текстовима као основном извору података јер о поменутој манифестацији, према мом сазнању, не постоје писани извори друге врсте.

Ključne reči: Смедеревска јесен, Изложба грожђа, привредно-туристичка манифестација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2007, no. 71 (71), pp. 159-168