Veza između mobilnosti i stočarstva – kroskulturna analiza

Marko Porčić

Apstrakt: Mobilnost i stočarstvo se, pod uticajem pojma nomadsko stočarstvo i transhumanca, često mešaju i poistovećuju. Ovakvo poistovećivanje u arheologiji, gde se poseže za etnografskim analogijama sa modernim nomadsko-stočarskim zajednicama koje se onda upoređuju sa praistorijskim zajednicama, može skrenuti interpretaciju na pogrešan put. U ovom radu autor je pokušao da kroskulturnom analizom osvetli odnos između mobilnosti i stočarstva. Rezultati analize pokazali su da veza između ove dve dimenzije postoji, ali da relativno veliki udeo varijacije u mobilnosti zajednice ostaje neobjašnjen varijacijama u stepenu stočarske ekonomije. Takođe, otvara se pitanje uzroka mobilnosti ovih zajednica, sa naglaskom na ekološke činioce. Analitički postupak u ovom radu preduzet je sa idejom o izgradnji uporednih okvira i organizovanja prethodnog znanja o nekom fenomenu, naročito kada se takvo znanje želi upotrebiti u arheološkoj intepretaciji.

Ključne reči: mobilnost, stočarstvo, kroskulturna analiza, uporedni okviri

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (1), pp. 55-69