УРБАНА МИТСКА БИЋА

Sofija Kostić

Apstrakt: Митска бића настала у урбаним срединама представљају спој традиционалних и новонасталих веровања. Разлози њиховог настајања су утемељени у потреби за постојањем мита, не само као појаве засноване углавном на колективној фантазији, већ и на индивидуалним искуствима, што представља последицу њиховог генетског упоришта у људској свести. Сâм појам мита је веома захвалан за проучавање јер нуди ширину и различите методолошке приступе и погледе на његове појавне облике у различитим сферама изучавања. Значи, рад разматра развој појаве новонасталих митских бића у контексу вертикалног културног повезивања с традиционалним веровањима везаним за иста.

Ključne reči: мит, митологија, митска бића, архетип, виртуелне приказе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2008, no. 72 (72), pp. 102-114