КОНЂЕ И УБРАДАЧИ У ЕТНОЛОШКОЈ ЗБИРЦИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО

Gordana Pajić

Apstrakt: Један од најупечатљивијих одевних предмета Ваљевске Колубаре и Подгорине је конђа, која је заједно с убрадачом чинила оглавље удатих жена. Управо неколико конђи с краја 19. века представља најстарије делове ношње који служе за украшавање главе удатих жена у етнолошкој збирци ваљевског музеја. У овом раду дат је општи опис овог оглавља и каталошки попис.

Ključne reči: Народни музеј Ваљево, конђа, убрадач, попис

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2008, no. 72 (72), pp. 147-157