МЕТОДЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ ТЕКСТИЛНИХ ПРЕДМЕТА У МУЗЕЈУ

Zorica Sokolović

Apstrakt: Текст садржи основне принципе превентивне заштите текстилног материјала у музеју приликом конзервације, смештаја, излагања, паковања са освртом на документацију.

Ključne reči: историјат Одељења заштите, Одељење заштите данас, превентивна заштита, документација, збирке, изложбени простор, паковање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2008, no. 72 (72), pp. 159-164