Socijalni tipovi heroja, nitkova i lude u teoriji Orina Klapa

Vesna Trifunović

Apstrakt: Predmet rada je razvoj teorije američkog sociologa Orina Klapa o socijalnim tipovima u pravcu „opštih“ tipova Heroja, Nitkova i Lude. Ove tri kategorije pokazale su se kao značajni koncepti u skladu sa kojima se vrši opažanje, organizacija i kontrolisanje ponašanja pripadnika jednog društva. Pored toga, razmatran je i načn na koji je Klap primenio navedene koncepte na konkretnom primeru američkog i meksičkog društva, pridajući im, na taj način, značajnu metodološku vrednost u pogledu komparacije različitih društava, kao i u razmevanju njihovog nacionalnog karaktera.

Ključne reči: Heroj, Nitkov, Luda, heroizacija, nitkovizacija,stvaranje Lude, socijalni tip, društvena kontrola, komparativni metod, nacionalni karakter

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (1), pp. 109-135