Интеракција музејског предмета и посматрача на практичним примерима етнографских изложби у музеју регионалног типа

Nevena Vasić Ivana Todorović

Apstrakt: Теоријски оквири музеологије већ се деценијама баве питањем међуодноса музејског предмета и посматрача, углавном заступајући став да је у савременом музеју неопходно унети низ измена, а једна од битнијих се тиче премошћавања дистанце у погледу класичног излагања музејских експоната. Но, и поред свих савремених теоријских упињања за коренитим променама, музеји их тешко прихватају, губећи посетиоце, као и младу публику, која тежи могућностима чулног контакта за новим сазнајним садржајима. Кустоси, у овом случају као медијатори између музеолошких теоретичара и конкретног суочавања са проблемом, где на практичном примеру треба да премосте ову дистанцу, сусрећу се са низом препрека, почев од локалне власти, економске ситуације у држави до чињенице да ниједна промена не би смела да се одигра нагло. Стога и овај рад тежи да кроз неколико практичних предлога покаже на које се све начине у музеју регионалног типа кроз примере етнографских изложби може комуницирати са публиком, односно како јој дати прилику да садејствује са музејским предметом.

Ključne reči: музејски предмет, посматрач-учесник, изложба, тактилност, комуникацијa

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 13 (13), pp. 97-106