Pojam "nevestnine" – prilog terminologiji bračnih davanja

Vojislav Stanimirović

Apstrakt: U ovom radu autor se osvrće na nezadovoljavajuće stanje u društvenim naukama kada je izučavanje bračnih davanja u pitanju. U pokušaju da prikaže moguću evoluciju bračnih davanja, bez namere da je prikaže kao jedino moguću i prihvatljivu za sve kulture, autor se vraća pojmu cene za nevestu. Definišući je sa aspekta pravne nauke, on je istovremeno odvaja od slučajeva koji su, ranije, uglavnom bili podvođeni pod ovaj pojam, imenujući taj izmenjeni vid bračnog davanja novim izrazom – nevestnina (nastojeći da i engleskom terminu bridewealth prida drugačije značenje). Povrh toga, autor uvodi i pojam oproštajnog dara. Ovakvo viđenje evolucije - bračnih davanja ilustruje primerom metamorfoze arabljanskog bračnog davanja – mehra.

Ključne reči: bračna davanja, nevestnina, brideprice, bridewealth, cena za devojku, miraz, oproštajni dar, mehr

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 125-154