PROMENE STATUSA KROZ MIT O PEVAČU NOVOKOMPONOVANE NARODNE MUZIKE

Marko Stojanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnološke sveske (Stara serija: 1978–1990), y. 1988, no. 9 (9), pp. 49-57