Romski hip hop kao multikulturalistički saundtrek. R-point: Pedagogija jedne politike

Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: Predmet ovog rada jeste fenomen romskog hip hopa u Srbiji, njegov nastanak i popularisanje putem muzičkih radionica za romsku decu koje sprovodi nevladina organizacija R-Point. U radu se analizira jedna, navodno, liberatorna kulturna praksa, i pokazuje da njeno kreiranje „odozgo“, putem projekata nevladinih organizacija koje imaju deklarativni cilj da dotičnoj populaciji pomognu, zapravo petrifikuje njihov identitet, svodeći njihovu celokupnu kulturnu produkciju na pojedine, dominantnoj kulturi privlačne elemente tradicionalno prepoznate kao „romske“.

Ključne reči: romski hip hop, Srbija, glokalizacija, R-Point, multikulturalizam, politika identiteta, petrifikacija identiteta, instrumentalizacija identiteta

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (1), pp. 85 - 108