Antropologija roda praistorijskih populacija: Slučaj "pogrešno" orijentisanih grobova na mokrinskoj nekropoli

Marko Porčić

Apstrakt: Ovaj rad bavi se problemima iz domena antropologije roda u praistorijskom kontekstu. Konkretno, cilj je da se osvetli zašto su određene individue muškog i ženskog pola orijentisane suprotno striktnoj normi koja je važila za muškarce i žene na nekropoli ranog bronzanog doba u Mokrinu kod Kikinde. Analizom su obuhvaćena tri domena: fizičke aktivnosti, grobni prilozi i prostorna struktura nekropole. Na osnovu analize može se zaključiti da su u mokrinskom društvu ranog bronzanog doba postojali invertovani rodni identiteti.

Ključne reči: rano bronzano doba, pol, rod, identitet, muskulo-skeletni markeri stresa, Mokrin

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (1), pp. 165 - 182