Collective identity and dance in modern urban Greece

Dimos Davoras Filippos Filippou Maria Genti Dimitris Goulimaris Vasilis Serbezis

Apstrakt: KOLEKTIVNI IDENTITET I IGRA U SAVREMENOJ URBANOJ GRČKOJ Cilj ovog rada je da prati na koji način neke kulturne grupe demonstriraju svoj identitet kroz igru u savremenom urbanom društvu. Posmatrana je jedna terevenka kroz narodnu muziku, pesme i igru, što je organizovala lokalna trupa u toku jednog festivala. Dugotrajnim posmatranjem i uz upotrebu video zapisa sakupljena je etnografska građa u periodu od 2000. do 2005. godine. Dalje informacije dobijene su uz upotrebu zatvorenog intervjua i otvorenih pitanja kroz razgovor. Studija je analizirana uz pomoć dve glavne teorije: teorije performansa teorije identiteta u postmodernoj kulturi. Ukratko, rekli bismo da igre koje se igraju tokom festivala predstavljaju izraz „multikulturalnih“ karakteristika lokalne zajednice. Dinamika, funkcija i sadržaj sastoje se iz mešanih poljoprivrednih i urbanih elemenata. Budući da ima potencijal da se prilagođava vremenu i društvenim, ekonomskim i istorijskim okolnostima, igra nastavlja da postoji i traje.

Ključne reči: tradicionalna igra, kolektivni i kulturni identitet, kulturne grupe

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (1), pp. 213 - 221