СОЦИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У СЕЛИМА У ОКОЛИНИ ПИРОТА

Miloš Matić

Apstrakt: У овом раду презентована је етнографска грађа која се односи на социјалну организацију становништва руралних области општине Пирот. Презентована етнографска грађа директно је потекла из теренских истраживања која сам обавио од 2003. до 2005. године. Истраживање социјалне организације је обубухватан задатак и ту се пре свега може говорити о скупу тема, као што су структура и организација породице, структура и организација локалне сеоске заједнице, сроднички односи, или теме као што су процеси интеграције локалне сеоске заједнице, односи између полова, структура процеса одлучивања у разним облицима традиционалног друштвеног организовања, процес трансформације традиционалне друштвене структуре итд. Полазећи од таквог схватања, као и од чињенице да је немогуће успоставити потпуну дистинкцију између различитих социјалних процеса јер се они непрекидно међусобно преплићу на овај или онај начин, моје истраживање друштвеног живота у селима општине Пирот конципирано је тако да обубухвати елементарне облике традиционалне и савремене друштвене структуре, процесе трансформације, као и низ процеса који се, имплицитно или експлицитно, одвијају у оквиру те структуре. Обубухватање ових процеса, чија би проуоучавања заправо требало да буду засебне теме, има за циљ да што комплетније представи друштвену структуру и да послужи као основа за даља парцијална етнолошка и антрополошка истраживања.

Ključne reči: Социјална организација, социјална интеракција, појединац, породиц а, сродство, суседство, село, трансформација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 13-64