ГОДИШЊИ ОБИЧАЈИ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ

Sofija Kostić

Apstrakt: У народној традицији Пирота и његове околине још увек су се одржали многобројни годишњи обичаји, али већином у рудиментарном облику и с видним разликама у извођењу ритуауала. Многи од њих су ишчезли. Села, нарочито планинска, старе. Остају пуста. Млади се образују и одлазе да живе у градовима и ту заснивају своје породице. Много је оних који су нашли егзистенцију у иностранству. Међутим, ствара се нови друштвени слој приватних предузетника, трговаца, индустријалаца, банкара, а затим и оних који раде у оквиру корпорација. Оживљава идеја савремених фармера да изнедре стари масовни узгој оваца, али и већих стада коза с производњом квалитетних белих сирева и чувеног пиротског качкаваља по старој рецептури. С новим начином живота, у складу с временом и технологијом, стварају се и нова обичајна правила. Па ипак, док год живе они, живеће и стари обичаји, ма колико били измењени и прилагођени савременијим условима живота.

Ključne reči: обичај, слава, ритуал, жртва, архетип, мит

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 65-92